PREVENCE POHYBOVÉHO APARÁTU

TAK TROCHU JINAK

PREVENCE POHYBOVÉHO APARÁTU

TAK TROCHU JINAK

PREVENCE POHYBOVÉHO APARÁTU

TAK TROCHU JINAK

O nás

Jsem vystudovaný fyzioterapeut, držitel Registrace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vyučující na 3. lékařské fakultě UK a pravidelný účastník odborných přednášek, konferencí, kurzů a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Mou specializací je ergonomie pracovního prostředí.


Věnuji se prevenci pohybového aparátu intenzivně od roku 2011 a dělám to dobře! Za tu dobu jsem navázal spolupráci s dalšími odborníky v oboru, desítkami domácích i zahraničních společností, realizoval přes 250 přednášek a workshopů a vyškolil pár tisíc spokojených zaměstnanců. To, co se nepovede odstranit na úrovni prevence, „doladíme“ na individuální terapii. Ne, nedělám zázraky. Ale poctivou prací se o ně snažím!

Klienti

PRO FIRMY

Pro firemní klientelu nabízím ergonomické audity dle nejnovějších ergonomických doporučení IEA (International Ergonomics Association) a platné legislativy. Zároveň dělám různé (online i offline) přednášky, workshopy, edukační materiály a další služby na podporu zdraví, snížení rizika vzniku nemocí z povolání i nemocí pohybového aparátu. I ten nejdivočejší nápad není problém, ale výzva!

 • Návrh a tvorba preventivních programů

  Návrh a tvorba preventivních programů

 • Prevence úrazů a nemocí pohybového aparátu

  Prevence úrazů a nemocí pohybového aparátu

 • Tvorba edukačních materiálů

  Tvorba edukačních materiálů

 • Fyziokonzultace v kanceláři

  Fyziokonzultace v kanceláři

 • Workshopy s cvičením

  Workshopy s cvičením

 • Ergonomické poradenství

  Ergonomické poradenství

Fyzioterapie

Fyzioterapie

V rámci ambulantní fyzioterapie pro individuální klientelu se zaměřuji na: diagnostiku pohybového aparátu, léčbu funkčních poruch a blokád včetně akutních bolestivých stavů, terapii pooperačních a poúrazových stavů, terapii neurologických onemocnění, terapii ortopedických onemocnění (hlavně pooperačních stavů kolenních kloubů), poruchy statiky a dynamiky páteře, vadné držení těla, skoliózy, instruktáže kompenzačního cvičení a nácviku techniky pro rekreačního sportovce a na poradenství při výběru vhodné ortopedické pomůcky.

Reference

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (Vienna Insurance Group)
Vyhodnocení preventivního programu: Škola zad podle Pavla Kosťa

S potěšením jsem přijali nabídku soukromého rehabilitačního zařízení a v rámci zaměstnaneckého programu jsem ve spolupráci s odborným fyzioterapeutem panem Pavlem Kostěm pro naše zaměstnance připravili přednášku s názvem: Škola zad podle Pavla Kosťa. Nabídka přednášky pana Kosťa nás velice zaujala svým obsahem. Tento preventivní program se nám zdál vhodným řešením především pro zaměstnance se sedavým zaměstnáním, kteří přetěžují svůj pohybový aparát v nesprávných „úřednických“ polohách.

Cílem tohoto programu bylo preventivně předcházet nebo zcela odstranit potíže vzniklé dlouhodobou statickou zátěží u zaměstnanců, pracujících se zobrazovacími jednotkami, které často vedou k pracovní neschopnosti. Jako zaměstnavatel oceňujeme přínos tohoto projektu pro zlepšení péče o zaměstnance.

Přednáška probíhala v prostorách naší společnosti kapacitě do 25 osob ve skupině v několika plánovaných termínech a trvala zhruba 1,5hod.

Program byl našim zaměstnancům komunikován formou e-mailu. Speciálně pro tento program byla vytvořena unikátní objednávková aplikace, přes kterou se zaměstnanci přihlásili na předem navržené termíny. Současně byly na intranetu zveřejněny kompletní informace o tomto benefity. Prezentace vytvořená panem Kostěm formou projekce na plátnovou odborností a precizním zpracováním zcela předčila naše očekávání. Obsahovala základní zákonitosti fungování a správného držení lidského těla při běžných denních činnostech, instruktáže správného ergonomického sezení. Tuto prezentaci provázela otevřená debata, která naše zaměstnance velmi zaujala. Na konkrétní otázky našich zaměstnanců odpovídal pan Kosť díky svým zkušenostem a odborným znalostem i formou příkladů „ze života“, které byly snáze zapamatovatelné, nežli odborný výklad. Po prezentaci následovalo praktické cvičení dle brožury: Cvičení proti bolestem zad, kterou pan Kosť pro tyto účely speciálně vypracoval. Brožura obsahuje základy preventivního cvičení v kanceláři a jak o sebe pečovat během pracovní doby nebo ve svém volném času. Tuto brožuru si všichni zaměstnanci odnesli s sebou a věříme, že se jim stane důležitým pomocníkem v každodenním životě. Po skončení přednášky zde byl ještě prostor pro doplňující dotazy nebo osobní otázky.

Jako pokračování tohoto úspěšného programu zvažujeme možnost návazné přednášky a skupinové i individuální konzultace dosavadního cvičení.

personalista ČPP
www.cpp.cz
ESET software spol. s.r.o.
Kurz mi dal hlavně zjištění, proč mě tak často bolívala hlava. Od školení si uvědomuji její správné držení a bolest hlavy se vytratila, stejně jako bolest „v kříži“. Prostě si díky tomuto školení více uvědomuji, jak správně držet tělo, aby mě nebolelo a to nejen v práci v kanceláři, ale také při sportu. Školení bych doporučila všem, aby si každý uvědomil, že mít tiskárnu a skartovačku u ruky není v souladu s jeho zdravím. To, že všichni zaměstnanci chtějí mít vše co nejblíže, aby nemuseli udělat ani krok, jim zbytečně ničí pohybový aparát. Školení bych doporučila všem zaměstnancům a těm administrativním zvláště.

Office Manager
www.eset.cz
OVB Allfinanz, a.s.
S panem Pavlem Kostěm jsem se seznámila na akci pro personalisty. Měl připravenou krátkou ukázku preventivního programu proti bolestem zad. Vzhledem k tomu, že předmět podnikání naší společnosti se odvíjí z 90 % před obrazovkou PC, mnoho zaměstnanců trpí různými neduhy postihujícími především administrativní pracovníky. Bolesti hlavy, páteře, karpální tunely… To vše je bohužel na denním pořádku.  Rozhodla jsem se využít programu "Škola zad podle Pavla Kostě", aby si kolegové a kolegyně uvědomili, jak si mohou od bolestí odpomoci a uvědomili si, že bolest zad není normální stav.

Pan Kosť nás krátce uvedl do problematiky v teoretické části zabývající se nejčastějšími příčinami vzniku bolestí zad, následovala ukázka fotografií, na kterých demonstruje, jak špatně se chováme k našim zádům v běžném životě. Téměř všichni jsme se shodli, že vlastně neumíme ráno správně vstát z postele, v práci nezvládáme sezení, neumíme zvedat tašky a když si myslíme, že odpoledne něco pro sebe uděláme ve fitku, tak to jsme také na omylu. Jen málo z nás znalo cviky, které našim zádům neuškodí, ale naopak prospějí. V následující části jsme pak cvičili sestavu, kterou je vhodné zařadit do přestávek v práci. Jedná se o nenáročná cvičení, která můžeme provádět u pracovního stolu. Nyní zvládáme uvolnit svaly šíje, ramen a zad, zacvičíme si na krční a hrudní páteř, protáhneme svaly předloktí a rukou, nezapomeneme na svaly nohou a hrudní páteř. Chce to jen někoho šikovného, který zavelí 1-2 denně v kanceláři "CVIČÍME" a naše záda by měla vyhráno:)

Kolegům se akce moc líbila a určitě zopakujeme. Tentokrát se zaměříme ještě více na cvičení a na konci i na individuální konzultace. Ty totiž měly také velkou odezvu. Spolupráci s panem Kostěm určitě doporučuji.

personální manažerka
www.ovb.cz
DEKRA Automobil a.s. – Akademie dopravního vzdělávání
Akademie dopravního vzdělávání DEKRA Automobil a.s. se dlouhodobě zabývá vzděláváním řidičů v oblasti bezpečné dopravy a přepravy. Našimi klienty jsou především lidé, kteří tráví podstatnou část dne sezením za volantem i za počítačem. Při nesprávném sezení a držení těla vzniká spousta problémů, kterým chceme na základě přednášky a služeb pana Pavla Kostě předejít.

Cílem celé akce v naší společnosti nebylo pouze seznámení zaměstnanců s jejich nedostatky při držení těla v různých činnostech, ale také posunout oblast vzdělávání našich klientů do roviny jejich zdraví. To vše se úspěšně zdařilo a nyní dokážeme cenné informace využít nejen pro osobní potřebu, ale i pro námi proškolené řidiče a další z řad našich zákazníků.

Přednáška, které se zúčastnilo téměř 20 lektorů Akademie dopravního vzdělávání, předčila všechna očekávání. Dostala se nám spousta informací z oblasti prevence, správného držení těla při každodenním pohybu a správného sezení při práci nebo při řízení vozidel. Vše bylo průběžně doplňováno praktickými ukázkami a závěrem přednášky jsme si vyzkoušeli cvičení, které snižuje napětí namáhaného svalstva a vede nás ke správnému a zdravému držení těla.

Spolupráce s panem Pavlem Kostěm si velice ceníme, jelikož jsou jeho přednášky velice zajímavé a poučné. Je schopen poukázat na praktické dopady nesprávného pohybu a sezení a z toho důvodu bych doporučil jeho „Školu zad“ každému, kdo chce předejít svým pozdějším zdravotním problémům nebo jeví zájem o své zdraví. Tímto ještě jednou za všechny zúčastněné děkuji a těším se na naše další společné činnosti.

Vedoucí autoškoly Akademie dopravního vzdělávání
DEKRA Automobil a.s.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dňa 1.10.2013 sa na pôde Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konal v spolupráci so spoločnosťou RehaKost Kurz manipulácie s invalidným vozíkom. Kurzu sa zúčastnilo 67 študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. Pod vedením lektora p. Pavla Kosťa boli študenti oboznámení nielen teoreticky s charakteristikou základných diagnóz podľa postihnutia a s úlohou asistenta v starostlivosti o tieto osoby. Vysoko pozitívne hodnotíme (nielen my, ale aj študenti) možnosť praktického nácviku manipulácie s osobou na invalidnom vozíku. Študenti mali možnosť vyskúšať si nielen úlohu asistenta, ale aj „zážitkovou“ metódou si vyskúšať pocity osoby na invalidnom vozíku.

Priebeh celého kurzu našiel pozitívnu odozvu u študentov a v budúcnosti plánujeme v spolupráci s Vami takýto kurz zrealizovať aj pre ostatných študentov našej fakulty.

Dekan fakulty zdravotníctva TNUNI
www.fz.tnuni.sk
Pražská plynárenská, a.s.
Každý rok pořádá společnost Pražská plynárenská, a.s., zdravotně-preventivní akce, které slouží k prevenci a podpoře zdraví zaměstnanců. V druhé polovině roku 2013 jsem uspořádali přednášku „Škola zad podle Pavla Kostě“.

První částí přednášky byla analýza chyb při vykonávání běžných denních úkonů, jako je špatná poloha při spánku, chybné vstávání, zvedání břemen, stolování, obouvání, líčení se, ale také nedostatky v sezení u počítače a práce s myší apod. druhou částí bylo předvádění a zkoušení konkrétních cviků, které pomohou nejen odstranit bolest zad, ale rovněž jí trvale předcházet. Jednalo se například o aktivaci a uvolňování svalů šije, uvolňování ramen, protahování svalů předloktí a rukou, uvolňováni svalů zad, protahováni svalů nohou, uvolňování hrudní páteře apod. Všechny cviky jsou přitom časově i prostorově nenáročné, tedy je možné je provádět takřka kdekoli. Všichni účastníci obdrželi příručku“ Cvičení proti bolestem zad aneb Jak cvičit v kanceláři“, kde jsou všechny ukazované cviky názorně popsány a doplněny fotografiemi, aby si je účastníci mohli kdykoli připomenout.

Všem účastníkům jsem několik týdnů po absolvování přednášky rozeslali dotazník, jehož cílem bylo zjištění spokojenosti s proběhlou akcí. Přednášku celkově hodnotili velice pozitivně, všichni respondenti uvedli, že na základě přednášky upravili provádění samoobslužních úkonů či začali provádět doporučené cviky.

Pro dokreslení uvádím konkrétní hodnocení některých účastníků:

 • „přednáška byla skvělá, přednášející byl na velmi vysoké profesní úrovni a spolu s jeho příjemným vystupováním byla přednáška opravdu velmi zajímavá“
 • „přednáška se mi moc líbila, byla velice zajímavá; problematice by mohlo být věnováno více času a poznatky je dobré si průběžně osvěžovat pomocí příručky“
 • „délka byla adekvátní k tomu, co je člověk schopen pobrat (jak pozorností, tak časovou vytížeností), a proto si myslím, že je ještě pár cviků a rad, které se od lektora můžeme dozvědět, ale již se na ně nedostalo“
 • „klidně si vše zopakuji znovu“

personální manažerka
www.ppas.cz
Veletrhy Brno, a.s.
Veletrhy Brno, a.s. již dlouhodobě připravují ve spolupráci s OZP preventivní programy pro své zaměstnance. V letošním roce jsme nabídku rozšířili o "Dny zdraví", které jsou zaměřeny na různé zdravotní aspekty, jako prevence nemocí pohybového aparátu, zdravou výživu, work-life balance, dentální hygienu.

V rámci “Dnů zdraví” se konala i přednáška Prevence nemocí pohybového aparátu, kterou výborně vedl fyzioterapeut pan Pavel Kosť.

Přednáška byla provedena poutavou a názornou formou, proložená praktickými ukázkami cviků. Součástí přednášky byla i možnost individuálních konzultací, odborných doporučení pro účastníky. Dále také možnost vyzkoušet si odbornou masáž šíje a krční páteře.

Zaměstnanci velmi ocenili i brožurku "Jak cvičit v kanceláři" od Pavla Kosti, která jim bude pomáhat v každodenním pracovním zatížení.

Děkujeme za skvělou prezentaci a doporučujeme všem, kdo chtějí aktivně předcházet zdravotním problémům a pečovat o svoje zdraví.

personální manažer
www.bvv.cz
ABB s.r.o.
Na základě doporučení partnerské společnosti, jsme spolu s p. Kostěm realizovali workshopy na téma „prevence onemocnění pohybového aparátu“ a zároveň pod jeho odborným vedením vyráběli plakáty s praktickým cvičením, vhodným primárně pro kancelářské zaměstnance.

Jeho workshopy jsou vedeny velmi precizně, a přestože mají vysokou odbornou úroveň, je jejich obsah sdělován laické veřejnosti formou poutavou, s jasnými a srozumitelnými informacemi, za využití konkrétních příkladů z praxe, jež mohou zaměstnanci aplikovat jak v běžném  pracovním, tak i osobním životě.

Na základě zkušeností svých, jakož i velmi pozitivní zpětné vazby od všech zúčastněných, mohu workshopy, jakož i spolupráci s p. Kostěm doporučit všem firmám, kterým nejsou potíže pohybového aparátu u jejich zaměstnanců lhostejné.

Zemský manažer pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví společnosti ABB s.r.o.
www.new.abb.com/cz
ČEZ, a.s.
Pavel Kosť s námi spolupracuje v rámci programu Zdravá firma. Jeho přednášky a také individuální poradenství se těší mezi zaměstnanci velkému ohlasu. Svědčí o tom fakt, že jeho přednášky jsou vždy velmi rychle zaplněny a jeho služby zaměstnanci vysoce hodnotí i v průzkumech. My i zaměstnanci oceňujeme vysokou odbornou úroveň služeb, ty obsahují i důležitý praktický nácvik a preventivní opatření. Pavel Kosť je odborníkem, který svou práci dělá s radostí a především s cílem pomoci zlepšit pohybový aparát svých klientů/našich zaměstnanců, což se mu také velmi daří. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci a vřele jej doporučujeme i ostatním (nejen) zaměstnavatelům.

HR specialista senior
www.cez.cz
KODAP City s.r.o.
Po dlouhodobé výborné osobní zkušenosti fyzioterapeutem Pavlem Kostěm jsem s potěšením přijala nabídku jeho soukromého rehabilitačního zařízení a v rámci zaměstnaneckého programu jsem s ním pro naše zaměstnance připravili přednášku s názvem: Škola zad podle Pavla Kosťa. Tento preventivní program se nám zdál vhodným řešením především pro zaměstnance se sedavým zaměstnáním, kteří přetěžují svůj pohybový aparát v nesprávných polohách.

Cílem tohoto programu bylo preventivně předcházet nebo zcela odstranit potíže vzniklé dlouhodobou statickou zátěží u zaměstnanců, pracujících se zobrazovacími jednotkami, které často vedou k pracovní neschopnosti. Jako zaměstnavatel oceňujeme přínos tohoto projektu pro zlepšení péče o zaměstnance.

Přednáška probíhala v prostorách společnosti KODAP City v kapacitě do 10 osob. Obsahovala základní zákonitosti fungování a správného držení lidského těla při běžných denních činnostech, instruktáže správného ergonomického sezení. Tuto prezentaci provázela otevřená debata, která naše zaměstnance velmi zaujala. Na konkrétní otázky našich zaměstnanců odpovídal pan Kosť díky svým zkušenostem a odborným znalostem i formou příkladů z běžných činností, které byly snáze zapamatovatelné, nežli odborný výklad. Po prezentaci následovalo praktické cvičení dle brožury: Cvičení proti bolestem zad, kterou pan Kosť pro tyto účely speciálně vypracoval. Brožura obsahuje základy preventivního cvičení v kanceláři a jak o sebe pečovat během pracovní doby nebo ve svém volném času. Tuto brožuru si všichni zaměstnanci odnesli s sebou, aby mohli navázat na školení v každodenním pracovním i osobním životě. Školení budeme určitě pravidelně opakovat.

Jednatelka společnosti KODAP
www.kodap.cz
OZP - Oborová zdravotní pojišťovna
S fyzioterapeutem, Pavlem Kostěm, spolupracujeme v OZP od roku 2013, a to hned v několika rovinách. Poptáváme jeho služby v případě eventových programů (Dny zdraví, Sportovní dny apod.), kde prezentuje, přednáší a konzultuje s klienty na téma nemocí pohybového aparátu. Zároveň využíváme jeho služeb v rámci Asistenční služby OZP, pro kterou vytvořil exkluzivní publikaci Škola rehabilitace (seriál témat týkajících se každodenních problémů s pohybovým aparátem) a současně poskytuje individuální konzultace klientům této služby.

Je jen málo specialistů v jeho oboru, kteří dokáží tak zaujmout svou přednáškou a jejichž odborná péče je současně v individuálních případech tak pozitivně klienty kvitována. Navíc je to jediný odborník, na jehož vysoké profesionalitě se beze zbytku shodneme se všemi našimi smluvními partnery.

Spolupráci s tímto odborníkem jednoznačně doporučujeme.

vedoucí oddělení zdravotních programů
www.ozp.cz
T-Mobile Czech Republic a.s.
S Pavlem Kostěm spolupracujeme v rámci interního programu Zdravá firma. Jsme rádi, že našim zaměstnancům přináší ucelené a přehledné informace o prevenci bolesti zad a pohybového aparátu, které uplatnění nejen při sedavém způsobu zaměstnání, ale i mimo něj.

Pavel je profesionál, skvělý oborník a lektor, jsme rádi, že máme tu čest s ním spolupracovat.

Specialista pracovní bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
www.t-mobile.cz
INTERSOFT - Automation s.r.o.
Pro naše kancelářské zaměstnance jsem v naší společnosti zorganizovali Školu zad podla Pavla Kostě pro osoby se sedavým zaměstnáním.

Během přednášky jsem se seznámili s nejčastějšími chybami, které děláme nejenom při sedavém zaměstnání ale i během celého dne. Teď už nejenom víme jak správně sedět u počítače, ale také v jaké poloze správně spát, jak správně zvedat předměty ze země, jak si správně obouvat boty atd.

Teoretická část byla často střídaná s praktickými cviky při kterých jsem se naučili protahovat a aktivovat svaly krční páteře a zad. Každý účastník cvičení dostal brožuru, kde jsou znázorněny všechny cviky, které jsme se během přednášky naučili. Zakoupili jsem aké inštruktážní video, kde jsou také všechny prezentované cviky.

Teď už je na každém z nás, co si ze Školy zad odnese. Zda si uvědomíme své problémy a budeme chtít s tím něco dělat. Myslím že škola zad byla pro mnohé startem ke zlepšení.

asistentka jednatele společnosti
www.intersoft-automation.cz
RWE (Innogy)
Skupina RWE klade velký důraz na zdraví svých zaměstnanců. V souvislosti s tím připravuje pro své zaměstnance různé programy a aktivity, které podporují zdraví na motivační, vzdělávací i praktické úrovni. Jednou z těch významnějších akcí jsou Dny zdraví, které probíhají v hlavních lokalitách po celé České republice formou  pásma přednášek, měření a posouzení různých zdravotních aspektů (např. cholesterol, struktura těla, melanomová poradna) a doprovodného programu (tematické odborné stánky, osvěta). Součástí Dnů zdraví je „Škola zdravých zad“, kterou odborně zajišťuje pan Kosť. Všechny jeho přednášky se těší velké popularitě, jsou provedeny velmi precizně, poutavou formou s jasnými a srozumitelnými informacemi i praktickou ukázkou cviků, které mohou zaměstnanci dále aplikovat nejen v pracovním, ale i běžném životě. Po přednášce následují skupinové konzultace s odbornou pomocí na základě individuálních dotazů a konkrétních problémů. S panem Kostěm budeme určitě dále spolupracovat.

personální manažerka
www.rwe.cz
Vysokomýtská kulturní, o.p.s.
Pana Kostě jsem pozvala na přednášku v rámci Univerzity volného času do Vysokého Mýta, která byla primárně určena pro seniory a veřejnost. Upřímně řečeno, tak interaktivní, záživnou a poučnou přednášku jsem dlouho nezažila. Musím říct, že pan Kosť je opravdu na správném místě. Jeho lidskost a profesionalita je neskutečná. Jde vidět, že ho práce naplňuje, ale především rád pomáhá a předává cenné rady ostatním. Ještě se mi nestalo, abych si na slova přednášejícího tak často během dne vzpomněla. Mně osobně přednáška hodně pomohla k vědomému držení těla a snažím se postupně odbourávat špatné návyky.  Děkujeme, že jste za námi přijel a pomohl všem zúčastněným.

Kontakt

Bc. Pavel KosťŠkrétova 2120 00 Praha - Vinohrady (zvonek č. 2, přízemí)
tram&metro - I.P. Pavlova (250m)


Tel: + 420 728 613 851

info@rehakost.cz

Fakturační údaje
RehaKost - Pavel Kosť
Bobkova 703/39
198 00 Praha14


IČ: 87995069
DIČ: CZ8005158678


Bankovní spojení
účet: 1131890028/3030 (Air Bank)
datová schránka: 3n9qte5RehaKost - Pavel Kosť, Místo podnikání: Bobkova 703/39, 19800 Praha 14, IČ: 87995069, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 13.7.2011, Evidující úřad: Úřad městské části Praha 14